Visie op projectmanagement-methoden

Conspiro gelooft niet dat er één projectmanagement methode is, die geschikt is voor alle projecten, maar dat er per project gekeken moet worden naar de aard van het project en naar de omgeving, waarin het project wordt uitgevoerd. Op basis hiervan moet de meest passende methodiek gekozen worden. Hierbij is het zaak om gebruik te maken van al bewezen methodieken, waarbij de methodiek als hulpmiddel dient en niet als doel. Bepaal per project de te gebruiken aspecten van de methodiek en integreer deze met de bestaande werkwijze van de organisatie, waarbinnen het project moet worden uitgevoerd.

De projectmanagers van Conspiro zijn bekend met diverse projectmanagement methoden, waaronder Prince2, Agile Scrum, DSDM en ASAP. Zij zijn in staat om deze methoden toe te passen in de diverse klantomgevingen.